Съобщение!!!

16/08/2011 13:00

За втори път това лято, отново организираме турнир за нашите деца, ще бъде тази неделя, 21/08/2011 от 09:00 ч. до 11:00 ч, но да доидат 30 минути пред старт, за повече информация тел. 0899867616

моля изпратете SMS с името на детето че потвърждава присъствие