ЗАНИМАЛНИЯ ПО ФУТБОЛ ЗА ДЕЦА

13/02/2011 21:25

Занималния по футбол за Деца от 4 до 7 г., всек вторник и четвъртък в учителски институт(зала) начално в 18:00 za деца от 4 и 5 г., за деца 6 и 7 г. ще започват в 19:00 ч. !!

В неделя имаме час в спортен комплес изгрев (зала 1), но в неделя децата са расделени на групи, от 10:00 до 11:00 за по малките и от 11:00 до 12:00 за по гомели!!